Download onze mobiele app vandaag

Algemene voorwaarden Carito

Opgesteld op 20/05/2019

Voordat je gebruikt maakt van de website en diensten van Carito.com/nl/, vragen wij om deze voorwaarden aandachtig te lezen. Wanneer je gebruik maakt van onze website en diensten, verklaar je dat je akkoord gaat met deze voorwaarden en dat je hieraan verbonden bent.

1 Algemene informatie en contract

(1) De internetsite www.carito.com is een onderdeel van ALL COMMERCE & BUSINESS SUPPLIES LTD, met als hoofdzetel: Inniscarra
Main Street, Rathcoole Dublin, Ireland (hierna "Carito.com" of "Wij"). Met deze voorwaarden willen wij klanten en andere bezoekers (hierna "gebruiker") over onze website en diensten informeren.

(2) Op onze website kunnen gebruikers bepaalde voertuiggegevens invullen, om vervolgens een goed en reëel bod te ontvangen, met als doel het voertuig te verkopen.

(3) De huidige algemene voorwaarden (hierna "AGV") gelden voor elk gebruik van onze website en diensten. Deze AGV zijn bindend en worden in elk geval gehanteerd. Wij behouden ons het recht om deze AGV op elk moment te wijzigen, zonder dit vooraf mee te delen en zonder het noemen van redenen.

2 Voertuiggegevens

(1) Onze website biedt gebruikers de mogelijkheid om bepaalde voertuiggegevens in te vullen, om vervolgens een richtprijs te noemen. De biedingen door de opkopers op Carito.com zullen gebeuren op basis van de opgegeven informatie. Verkeerde informatie kan resulteren in het nietig maken van een bod.

(2) Een bod van één van de opkopers vormt geen bindend koopaanbod van Carito.com, noch een bindend verkoopbod van de eigenaar van het voertuig.

(3) Carito.com is slechts een platform dat kopers en verkopers samenbrengt. Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor aankopen/verkopen via onze website.

(4) Ieder bod, dat online of per email werd verkregen, is gebaseerd op de door de gebruiker ingevoerde gegevens van het voertuig. Verkeerde informatie kan resulteren in het nietig maken van elk bod.

3 Gebruikersrechten

(1) Gebruikers hebben het recht om een kopie te maken van het aanmeldingsformulier, wat door Carito.com is samengesteld.

(2) Het gebruik is enkel toegestaan voor individueel en niet-commerciële doeleinden. Gebruikers mogen de online gegevens noch volledig, noch gedeeltelijk gebruiken voor een eigen database in iedere vorm of voor eender welk (commercieel) doel.

(3) Het is niet toegestaan ongepast gebruik te maken van onze diensten en ons te belemmeren bij onze dienstverlening.

(4) Gebruikers mogen (zonder onze schriftelijke toestemming) geen enkel onderdeel van onze diensten / site kopiëren en/of hergebruiken. In het bijzonder mogen gebruikers zonder de schriftelijke toestemming van Carito.com geen data mining, geen robots of vergelijkbare dataverzamelaars gebruiken, om alle wezenlijke onderdelen van onze diensten voor hergebruik te extraheren.

(5) Presentatie en functionaliteit van onze diensten kunnen afhangen van het apparaat of de verbinding (internet) van de gebruiker.

(6) De gebruiker verleent Carito.com het onbeperkte en overdraagbare recht om de inhoud, zoals voertuiggegevens en foto's, die de gebruiker aan Carito.com doorgegeven heeft, te online en offline te gebruiken met als doel het voertuig te verkopen. De opkopers mogen deze gegevens ook intern gebruiken.

4 Vrijwaring

(1) Wij zijn niet verantwoordelijk voor technische mankementen. Zoals de constante en ononderbroken beschikbaarheid van de website en/of voor de correcte weergave van de door de gebruiker ingevoerde informatie.

(2) In het geval een aanmelding niet lukt, kan de gebruiker contact opnemen met onze klantendienst via info@carito.com.

5 Privacy

(1)Door de informatie en de diensten op Carito.com te gebruiken, gaat gebruiker  akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

(2) De bescherming van de persoonsgegevens van de gebruiker van Carito.com wordt door ons erg serieus genomen. Om een maximale bescherming te garanderen, is het voor vanzelfsprekend dat wij ons aan alle wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming houden.

(3) Verantwoordelijke inzake Privacy is ALL COMMERCE & BUSINESS SUPPLIES LTD, Inniscarra
Main Street, Rathcoole, Dublin, Ireland. De gebruiker kan voor alle informatie over ons privacybeleid, terecht bij Carito.com. Het liefst via e-mail: info@carito.com Gebruiker kan ook  een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ .

(4) Persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld naam, email-adres, telefoonnummer, … worden via onze website verzameld bij de aanmelding van een voertuig. Wij beschikken enkel over de informatie die de gebruiker aan ons verstrekt bij de aanmelding, met als doel een voertuig te verkopen.

(5) Wij gebruiken deze informatie, enkel wanneer dit nodig is, om onze diensten te kunnen verlenen aan de gebruiker. Commercieel gebruik van de gegevens gebeurt uitsluitend met het oog op zelfpromotie (inclusief de aanbeveling reclame) door ons of verbonden bedrijven. Het email-adres gebruiken wij, om de gebruiker op de hoogte te stellen van vergelijkbare diensten of voor eventuele nieuwsbrief.

(6) De gebruiker behoudt het recht om zijn / haar persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren, te laten uit ons systeem, zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Hiervoor kan de gebruiker simpelweg mailen naar info@carito.com

(7) De verwerking van gegevens van gebruiker  is geregeld door  de Europese Verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de Belgische wetgeving.

6 Aansprakelijkheidsbeperking

(1) Wij bij Carito.com doen ons best om er altijd voor te zorgen, dat onze diensten van zonder storingen en foutloos beschikbaar zijn. Echter, omdat wij grotendeels afhankelijk zijn van het internet kan dit helaas niet 100% gegarandeerd worden. Zo kan uw toegang tot onze website onderbroken worden of beperkt zijn, vanwege onderhoud. Wij proberen om de frequentie en duur van deze storingen zoveel mogelijk te beperken.

(2) In het geval van enige nalatigheid in contractuele verplichtingen vanwege de opkoper, is Carito.com niet aansprakelijk. Onze website biedt slechts een platform waar koper en verkopen elkaar treffen. De afspraken die door gebruiker en koper worden gemaakt valt volledig buiten de aansprakelijkheid van Carito.com. Daarenboven is Carito.com niet aansprakelijk voor schade en/of kosten bij de verkoop van de tweedehandswagen. Carito.com geeft geen garanties,

(5) Voor zover de aansprakelijkheid van Carito.com uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemers, vertegenwoordigers en freelancers.

(6) Wij doen ons best om de inhouden van onze website goed samen te stellen. Echter, neemt Carito.com geen verantwoordelijkheid in de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Het gebruik van online inhoud is volledig op eigen risico.

7 Lopend krediet of financiering

(1) Als de gebruiker (als verkoper op Carito.com) een lopende schuld en/of onderpand heeft op het voertuig dat hij/zij te koop aanbiedt is hij/zij hiertoe verplicht eerlijk en vrijwillig mee te delen. Zelfs als de gebruiker hier niet specifiek naar gevraagd is.

(2) De gebruiker is daarenboven verplicht het officiële openstaande saldo kenbaar te maken door middel van een officiële schriftelijke verklaring en/of afbetalingstabel van de betrokken instelling. En de gebruiker is ook verplicht een volmacht in te vullen voor het opvragen van het betreffende dossier bij de kredietverlener.

(3) Zulke informatie bewust achterlaten of gewoonweg niet doorgeven zal leiden tot een definitieve annulatie van de overeenkomst en een schadevergoeding voor alle mogelijke kosten en risico’s.

8 Auteursrecht en licenties

(1) Alle handelsmerken, teksten, foto’s, afbeeldingen, logo's, en andere gegevens op onze webpagina’s zijn auteursrechtelijk beschermd. De verandering, verdere verwerking ervan is strikt verboden. Het gebruik van de media op onze site zijn ook verboden zonder vooraf schriftelijk toestemming te vragen en krijgen.

(2) Het gebruik van de gegevens, media en informatie op Carito.com is en schending van onze rechten en die van derden. Dit is verboden.

9 Clausule

Als deze algemene voorwaarden ongeldig verklaard worden, blijft de geldigheid van de andere bepalingen onverlet. Er wordt geacht overeen te komen over een geldige bepaling, die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

10 Toepasselijk recht, plaats van handeling en rechtelijke positie

Enkel Belgisch recht is van toepassing. In  geval van een geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Leuven exclusief bevoegd.